Springskytte - Falun
17 september
Orientering - Tollarp/Åhus
31 aug - 2 sep
Halvmaraton - Göteborg
11 september
Cykel - Halland
15 -16 september

Välkommen till Svenska Polisidrottsförbundet

Svenska Polisidrottsförbundet bildades den 22 mars 1925 och förkortas SPI. SPI:s verksamhetsidé är att stimulera Sveriges nuvarande och tidigare polisanställda till fysiska aktiviteter samt främja intresset för deltagande i nationella polisidrottstävlingar.

SPI arrangerar svenska polismästerskap genom landets polisidrottsföreningar. Vilka grenar som arrangeras och deltagarvillkor återfinns under ”tävlingskalendern”.

SPI har två inkomstkällor. Polismyndigheten ger årligen SPI stöd i form av ett generöst verksamhetsbidrag. Förbundsmedia AB ersätter SPI för arbetsinsatser avseende produktionen av tidningen Polisidrott samt av de programblad, som delas ut till de tävlande i samband med SPM-tävlingarna.

Vi stödjer Polisidrott

http://www.fbmedia.se/

Nyheter

Uppdatering av Polisidrottsfreningar

17 december, 2020

Vi behöver hjälp med färska kontaktuppgifter till alla våra anslutna Polisidrottsföreningar. Är du aktiv i en förening, kika här och se om era uppgifter finns med, är uppdaterade och stämmer. Om inte, fyll i nedan formulär och maila till info@polisidrott.se

Anslutna Polisidrottsföreningar

Uppdatera uppgifter till styrelsen

Tack Förbundsstyrelsen

Svenska Polismästerskap

11 juni, 2020

SPM i Funktionell Fitness den 14 februari är flyttad, nytt datum kommer.

Anmälan för SPM i Halvmaraton 2021 är flyttad till den 11 september anmälan är öppen, Anmälan.

Nytt datum för SPM i Bowling, 8-9 oktober 2021, anmälan är öppen, anmälan.

SPM i fotboll för 2021 är tyvärr inställt. Vi satsar på 2022!

SPM I PISTOLSKYTTE - I nuläget saknas arrangör för att vi ska kunna arrangera SPM i pistolskytte. Om du eller din förening vill arrangera detta 2021, kontakta Svenska Polisidrottsförbundet snarast.

Nordiska Mästerskap

11 juni, 2020

Alla Nordiska mästerskap 2020 är flyttade till hösten 2021. Datum är nu satt på Nordiska i skytte som går på Island den 16-20 september.

Nordiska i Orientering går i Stockholm 26-28 oktober.

Övriga mästerskap flyttas fram ett år. Du kan redan nu anmäla ditt intresse till hösten.

Anmäl ditt intresse till Nordiska Polismästerskapen i Skytte ANMÄLAN . Läs reglerna för den nya grenen "Service Pistol".september

Anmäl ditt intresse till Nordiska Polismästerskapen i Orientering 2021 ANMÄLAN

Covid-19

6 maj, 2020

På grund av rådande omständigheter ang Covid-19 så har vi ställt in ett stort antal mästerskap. Vi uppdaterar tävlingskalendern löpande där ni kan följa vilka mästerskap som ställs in.