Utmärkelser

Pistolskyttemärken

Pistolskyttemärket kan förvärvas av envar, som är medlem i förening ansluten till förbundet. Pistolskyttemärket utgör bevis på färdighet i pistolskytte. Märket är instiftat i tre olika valörer; brons, silver och guld. Endast ett märke kan erövras per år och märke av högre valör endast av den som innehar märke av närmast lägre valör.

För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings- eller tävlingsskjutning avlagt följande prov:

A)

Att i tre serier mot internationell pistoltavla, 25 meters avstånd, 5 skott per serie om 5 minuter ha uppnått i varje serie minst:

PistolskyttemärkeVapengrupp W/SIG 7Vapengrupp Ö
Brons3234
Silver3840
Guld4346

B)

Att i tre tillämpningsserier mot 1/3-figur och 1/4-figur med 0,5 meters lucka, 25 meters avstånd, 6 skott, under en skjuttid av 15 sekunder ha båda figurerna träffade och i varje serie erhållit:

Brons4 träff
Silver5 träff
Guld6 träff

Detaljbestämmelser

Kompetensserierna för pistolskyttemärket får skjutas på inomhusbana. Alla serier skall skjutas i stående ställning. Vid precisionsserie får stödhand inte användas. Inte heller får stöd förekomma i annan form, t.ex. med pistolsnodd.Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten, färdigställning 45°. Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott.

Årtalsmärket

Årtalsmärket är lika med pistolskyttemärket i respektive brons, silver och guld men med skölden i blå emalj och rött foder i kronan. För erhållande av årtalsmärke i brons, silver och guld ska guldmärkesfordringarna uppfyllas i 3, 6 och 9 år efter förvärvet av märket i guld.

Högre Årtalsmärket

Högre årtalsmärket är lika med årtalsmärket i guld men med 1 till 9 stjärnor. För erhållande av årtalsmärket i guld med 1 till 9 stjärnor ska guldmärkesfordringarna uppfyllas i 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 och 27 år efter förvärvet av årtalsmärket i guld.

Övriga bestämmelser

Prov för pistolskyttemärket ska avläggas på av förening, ansluten till förbundet, anordnad skjutning. Proven kontrolleras på det sätt envar finner lämpligt. Anmälan om fullgjorda prov insänds till SPI:s kansli av förening på fastställd blankett under ”dokumentbank”. Blanketten ska undertecknas av ansvarig föreningsfunktionär.