Nordiska Polismästerskap

Information

Under 2017 beslutade Svenska Polisidrottsförbundet att återinträda som ett av medlemsländerna i Nordic Police Sports Association. I denna association ingår alla de andra Nordiska länderna samt Estland. Det känns fantastiskt roligt för alla våra aktiva som nu har chansen att mäta sig med våra nordiska kollegor i en rad olika idrotter.

Läs mer i tävlingskalendern om vilka idrotter som är planerade under framtiden.

Uttagning för deltagande i de olika idrotterna sker på olika sätt beroende på idrott. På sikt är det tänkt att det Ssenska Polismästerskapet skall vara ett kval till deltagande i det Nordiska mästerskapet.

För mer information om respektive mästerskap, kontakta kansliet på eller på 0708-381320.